Power Shot Nano Hexagon 2300 2

(22/03/2018)

Sản xuất tại:

Dây truyền, công nghệ: 
Nhật bản

Loại sản phẩm:

Thông số: 

Dòng vợt : chuyên công , dành cho những lông thủ có sức mạnh( 3U)
nặng : 87+- 1 (g)
cân bằng : 290+-3 (mm)

chiều dài : 675 (mm)
mức căng: 28-35 (lbs)

Giá sản phẩm: 
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Menu