Các thông số trên vợt cầu lông

Khi mua vợt bạn có thể thấy các thông số U và G trên thân vợt. Vậy ý nghĩa của các thông số này là gì?

U biểu diễn cho trọng lượng của vợt: U càng lớn vợt càng nhẹ và ngược lại U càng nhỏ vợt sẽ càng nặng. Các trọng lượng vợt thường gặp là 2U, 3U, 4U và 5U (2U: 90-94g; 3U: 85-89g; 4U: 80-84g; 5U: <80g). Nếu tính thêm trọng lượng dây và băng quấn cán, trọng lượng của vợt có thể nặng thêm xấp xỉ 10g. Vợt có trọng lượng lớn hơn (U nhỏ hơn) thường có khả năng chịu lực tốt hơn và mức độ căng lưới cao hơn. 

Tại sao cứ phải U mà không phải là V, X, Y…? U là chữ cái đầu tiên của từ Under và mốc chuẩn là 100 gram. Mỗi đơn vị U tương ứng với 5 gram. Như vậy, trọng lượng của vợt sẽ được tính 1U = 100 – 5, 2U = 100 – 2×5, 3U = 100 – 3 x5, 4U = 100 – 4×5

G biểu diễn độ lớn của tay cầm: G (grip) càng lớn thì cán vợt càng nhỏ. Các dòng vợt phân phối cho thị trường Châu Á thường là G4, G5 – cán cầm nhỏ, trong khi đó ở Châu Âu, Mỹ cán vợt thường lớn hơn (G2, G3).
Phân biệt các loại cầu
Quy ước để phân biệt tốc độ bay của cầu liên quan đến nhãn cầu: nhãn cầu là cái quấn quanh đế cầu :
Cầu nhãn màu xanh lá cây: bay chậm

 Cầu nhãn màu xanh dương (hoặc đen): bay trung bình

Cầu nhãn màu xanh dương (hoặc đen): bay trung bình

Cầu nhãn đỏ: bay nhanh

Cầu nhãn đỏ: bay nhanh

Trang

Menu