Giầy KH 160 New

(22/04/2015)

Giầy KH 160 ( NEW ) đôi này mình đánh thổi mái hơn, mình thích sản phẩm này lắm, mình sẽ theo giỏi thường xuyên và sẽ cho cảm nhận của từng sản phẩm.

thanh điền
Điện thoại: 
0984736084
E-mail: 
thanhdien.nd@gmail.com
Địa chỉ: 
củ chi - tphcm

Loại sản phẩm:

Cảm nhận của khách hàng khác

Trang

Menu